RSS

Tag Archives: સધવા

(567) હૃદયમાં હો મમતા  (ગ઼ઝલ) – ૨૪ 

તકતી – લગાગા લગાગા લગાગા લગાગા

હૃદયમાં હો મમતા એ ઓછું ન જાણો
ઉમળકાથી મળતા એ ઓછું ન જાણો

પ્રજળતી ભલે આગ દિલમાં સદાયે
રહેવું મલકતા એ ઓછું ન જાણો

પ્રજા મોંઘવારી સહન જે કરી લે
કરે ના ફજેતા એ ઓછું ન જાણો

જુઓ તો ખરા કે અધર્મો છતાંયે
ન કોપે વિધાતા એ ઓછું ન જાણો

નપાવટ નમાલો ધણી હોય માથે
ગણાતી વિજાતા એ ઓછું ન જાણો

મહેતા ન મારે, ભણાવે ન તોયે
પગારો અપાતા એ ઓછું ન જાણો

ભલે ઘોરતા હોય નેતા સભાએ
ઉપસ્થિત રહેતા એ ઓછું ન જાણો

મનાવે ‘વલી’ મન ચલાવે બધુંયે
નિભાવે જ શાતા એ ઓછું ન જાણો

-વલીભાઈ મુસા (‘વલી’ કાણોદરી)

[વિજાતા= છોકરાં થયાં હોય તેવી સ્ત્રી]

(તા.૦૮૦૧૧૮)

 

(ફેસબુક – ‘ગ઼ઝલ તો લખું હું’ ગ્રુપ તા.૦૮૦૧૧૮)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Comments

Posted by on February 5, 2018 in ગ઼ઝલ

 

Tags: , ,