RSS

Tag Archives: સમર્પણ

(560) ‘વલી’ જીદ તારી (તસ્બી ગ઼ઝલ) – ૧૯

તકતી – લગાગા લગાગા લગાગા લગા

‘વલી’ જીદ તારી નકામી અહીં
મહોબત મહીં જીદ સારી નહીં

સમર્પણ જરૂરી ખરા પ્રેમમાં
સમર્પણ વિના પ્રેમ ઊણો તહીં

ધબકતાં દિલોમાં પુનિત પ્રેમ તો
રહે ના કદી ભેદ હોયે જહીં

મહોબત ખરી જો કદી હોય તો
વિરોધો રહે ના દિલોની મહીં

વિરોધો રહે ના દિલોની મહીં
‘વલી’ જીદ તારી નકામી અહીં

-વલીભાઈ મુસા (‘વલી’ કાણોદરી)

તા.૧૧૧૨૧૭

(ફેસબુક – ‘ગ઼ઝલ ગઝલ તો લખું હું’ ગ્રુપ તા.૧૧૨૧૭)

 

 

 
Leave a comment

Posted by on January 13, 2018 in ગ઼ઝલ

 

Tags: , ,