RSS

Tag Archives: Mother Teresa

(208) “દાનધર્મ” માં ભાવનાનું મૂલ્ય

 

Click here to read English version (Preamble)

જગતના તમામ ધર્મોમાં ‘દાનધર્મ (સખાવત)’ ઉપર ખૂબ જ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. કોઈ અજ્ઞાત કથન છે કે ‘પ્રત્યેક ધર્માદાકાર્ય સ્વર્ગ તરફ ગમન કરવા માટેના પથ્થરના પગથિયા સમાન છે.’ આ વિધાન કદાચ ધાર્મિક મનોવૃત્તિવાળાઓ માટે સત્ય હોઈ શકે, પણ તેવાઓનું શું કે જેઓ સ્વર્ગ કે નર્કમાં માનતા નથી અને ઈશ્વરના અસ્તિત્વને પણ સ્વીકારતા નથી! ઈશ્વરને કોઈ ફરક પડતો નથી કે તેના પેદા કરેલા કોઈ જીવો તેને માને યા ન માને! તે તો હંમેશાં તેને માનવાવાળા કે ન માનવાવાળા એવા તમામ પ્રત્યે ભલો અને દયાળુ છે. એવા નાસ્તિકો કે બુદ્ધિવાદીઓમાં ખૂબ પ્રચલિત એક સૂત્ર છે કે ‘ઈશ્વર ક્યાંય નથી (God is nowhere). પરંતુ, મારું માનવું છે કે તેમને એ લોકોને પૂછવાનું કહેવું જોઈએ કે જેઓ બિચારા કોઈ આફતનો ભોગ બન્યા હોય અને વ્યક્તિઓ કે સંસ્થાઓ દ્વારા તેમને ખરા સમયે ધર્મભાવના હેઠળ કોઈ મદદો પ્રાપ્ત થઈ હોય! એવો જે કોઈ માણસ હશે તે તો પેલા સૂત્રને સાવ ફેરવી જ નાખતાં કહેશે કે ‘God is now here (ઈશ્વર હવે અહીં જ છે.)’ પણ, અહીં આપણો વિષય ‘દાનધર્મ કે પુણ્યકાર્ય’ જ હોઈ; આપણે તેવા નાસ્તિકોને તેમની હાલત ઉપર છોડી દઈશું, જ્યાં સુધી કે તેમને તેમના જીવનમાં એવી કોઈ દુ:ખદાયક કટોકટીનો સામનો કરવાનો વખત ન આવે! આમ કદાચ કોઈ એવા એકાદના જીવનમાં એવો કોઈ દિવસ આવી પણ શકે કે જ્યારે તેને પોતાની નાસ્તિક વિચારસરણીને ધરમૂળથી બદલી નાખવાની ફરજ પડે.

આ પ્રસ્તાવના પૂરી થયા પછી તરત જ મારો આ વિષય ઉપરનો મનનીય એક ગુજરાતી લેખ તો આવશે, પણ તે પહેલાં મારા બિનગુજરાતી વાચકો માટે સંક્ષિપ્તમાં અહીં કંઈક ઉમેરીશ. હું મારી પ્રિય વ્યક્તિ – સર વિન્સ્ટન ચર્ચિલ (Sir Winston Churchill) ના એક કથનને ટાંકીશ, જેમાં તેઓ કહે છે કે ‘આપણે કંઈક મેળવીને કે કમાઈને આપણું જીવન બનાવતા હોઈએ છીએ, પણ આપણે જો કોઈકને કંઈક આપીએ તો તે થકી તેનું તો જીવન બનતું હોય છે.’ આગળ તેમણે જ કહ્યું છે કે ‘કોઈ ગરીબ માણસે પણ યથાશક્તિ કોઈ વસ્તુનું દાન કરવું જોઈએ.’ આ છેલ્લું કથન મારા આવનારા લેખમાં પ્રતિબિંબિત થશે. મધર ટેરેસા (Mother Teresa) એ પણ કહ્યું છે કે ‘આપણે કોઈને મદદ તરીકે કેટલું આપીએ છીએ તેનું મહત્ત્વ નથી, પણ આપણે જે કંઈ આપીએ તેમાં આપણી કેટલી લાગણી ભળેલી છે તેનું જ મહત્ત્વ છે.’ આ વિધાન પણ મારા લેખને અનુમોદિત કરશે. દાનના આ ઉમદા કાર્યમાં કંઈ પણ ન આપવા કરતાં કંઈક પણ આપવું તે વધારે બહેતર છે. ફ્રેન્ક ટાયગર (Frank Tyger) કહે છે કે ‘જો તમે કોઈની પીઠ ઉપરનો સઘળો બોજ ઉપાડી શકતા ન હો તો, તમે અણદેખ્યું કરીને ચાલ્યા જતા નહિ; પણ તેના બોજને હળવો બનાવવાનો તો જરૂર પ્રયત્ન કરજો.’

મારા મતે અને કદાચ તમારા મતે પણ એ વાત યથાર્થ જ હશે કે જ્યારે આપણે કોઈ જરૂરિયાતમંદને કોઈક વસ્તુ કે નાણાંનું દાન કરતા હોઈએ છીએ, ત્યારે આપણે તેના ઉપર કોઈ ઉપકાર કરીએ છીએ કે દયા બતાવીએ છીએ તેવું હરગિજ નથી. આપણે જે કંઈ આપીએ છીએ, તેમાંય જો આપણે કોઈ ઉદ્યોગ દ્વારા કોઈ માલનું ઉત્પાદન કરનાર ઉત્પાદક હોઈએ; તો આપણે વિશેષ કશું જ નથી કરતા, પણ ઈશ્વરે આપણને ઉદ્યોગ માટે જરૂરી એવો કાચો માલ જે પૂરો પાડ્યો છે, તેનું દાણ (Royalty) માત્ર જ ચૂકવીએ છીએ. જો આપણે વેપારવાણિજ્ય કરનારા કે કોઈ વ્યાવસાયિક હોઈએ તો ઈશ્વર તરફથી આપણને જે કંઈ બુદ્ધિશક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે અને જે થકી આપણે કમાતા હોઈએ છીએ તેના બદલા રૂપે આપણે તેને તેની ફરજિયાત વસુલી (Levy) જ ચૂકવીએ છીએ. જો આપણે ખેડૂત હોઈએ તો ઈશ્વર દ્વારા અર્પિત જમીન, પાણી, બિયારણ વગેરેનો જ ઉપયોગ કરીએ છીએ અને અનાજનું ઉત્પાદન કરી શકતા હોઈએ છીએ. જો આપણે મજૂર હોઈએ તો તેણે આપેલી શારીરિક શક્તિ વડે જ આપણે મજૂરી કરવા શક્તિમાન બનીએ છીએ. આમ જોવા જઈએ તો આપણું કશું જ નથી હોતું, જે કંઈ છે તે સઘળું તેનું જ છે. આ બધી આપણને પ્રાપ્ય ઉપભોગ માટેની સુવિધાઓ તો ઠીક, પણ આપણે પોતે જ તેની ઈચ્છાથી જ અસ્તિત્વમાં આવ્યા છીએ અને આપણા જીવનનો એકેએક શ્વાસ તેનો અને માત્ર તેનો જ મોહતાજ છે. આપ હજરત ઈમામ અલી (અ.સ.) પોતાના એક બોધવચનમાં ફરમાવો છો કે, ‘ જ્યારે માણસ મૃત્યુ પામે છે, ત્યારે તેનાં સગાંસંબંધી એ જાણવા પૂછતાં હોય છે કે મરનાર પોતાની પાછળ કેટલી માલમિલ્કત છોડી ગએલ છે, જ્યારે કે ફરિસ્તાઓ એ જોતા હોય છે કે ઈશ્વરના માર્ગ (ખુદાની રાહ) માં એણે કેટલું દાનપુણ્ય કર્યું છે!’

સમાપને કહેતાં, ઈશ્વર એ જ લોકોને ચાહે છે કે જે લોકો તેના જ પેદા કરેલા બંદા અર્થાત્ પોતાનાં માનવ ભાંડુંડાંને ચાહે છે. હવે, ‘સર્વોદય કેળવણી મંડળ શૈક્ષણિક સંકુલ, કાણોદર’ના માણેક મહોત્સવ સ્મૃતિગ્રંથ (ઓગસ્ટ – ૧૯૯૬)માંના મારા ગુજરાતી લઘુ લેખ “ભાવનાનું મૂલ્ય” ને વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો. આ પ્રસ્તાવનામાં દર્શાવેલી હકીકતને તે લેખના અનુસંધાને સમજવા અને મૂલવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા સાથે અત્રેથી વિરમું છું.

ધન્યવાદ.

– વલીભાઈ મુસા

(લેખક અને અનુવાદક)

ભાવનાનું મૂલ્ય pdf

(૧) સ્કેન કરેલા Pdf જોડાણમાં ગુજરાતી શબ્દ ‘ફંડવાળા’ ના બદલે ‘ફંડફાળા’ વાંચવા વિનંતી.

(૨) મૂળ લેખમાં જુન ૦૯, ૨૦૦૭ ના રોજ શ્રી અલીભાઈ પલાસરા, પ્રમુખશ્રી, સર્વોદય કેળવણી મંડળ, કાણોદર દ્વારા મુકાએલા તેમના અંગ્રેજી પ્રતિભાવનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ નીચે મુજબ છે : –

“પિય શ્રી વલીભાઈ મુસા,

હું આપના બ્લોગ લેખ “Charity” (ભાવનાનું મૂલ્ય) ને બિરદાવું છું. જોગસંજોગે, વ્યક્તિગત લઘુતમ રૂ|. ૫/- નું દાન આગળ જતાં આપના નુરમદ વજીર મુસા પરિવાર તરફથી “હાજી ડો. અલીમહંમદ એન. મુસા કોમ્પ્યુટર સેન્ટર” માટેના હાલ સુધીના વ્યક્તિગત મહત્તમ દાન રૂ|. ૫,૫૫,૫૫૫=૫૫ ના આંકડાએ પહોંચે છે. અલબત્ત, આપણી સંસ્થાને સંસ્થાકીય દાન તરીકે દાઉદી વ્હોરા વેલફેર ટ્રસ્ટ, મુંબઈ તરફથી હાયર સેકન્ડરી માટેના અલગ વિજ્ઞાન પ્રવાહ માટે રૂ|. ૨૭,૫૧,૦૦૦/- ની રકમ મળેલ છે. અહીં હું મારો પ્રતિભાવ આપવા માત્ર એટલા માટે આકર્ષાયો છું કે હું આપણી સંસ્થાને વ્યક્તિગત મળેલાં લઘુતમ અને મહત્તમ દાનોના આંકડાઓમાં “૫ (પાંચ)” નો આંકડો જે ઉભયમાં સામાન્ય રહ્યો છે તેની સુસંગતતા દર્શાવી શકું. આપની તંદુરસ્તી માટેની શુભ કામનાઓ સાથે હું વિનંતિ કરું છું કે આપણી ભવિષ્યની પેઢીઓ માટે ઉપકારક એવાં આપનાં વધુ ને વધુ Online પ્રકાશનો આપતા રહેશો.

આભાર.

અલીભાઈ પલાસરા (પ્રમુખ)

સર્વોદય કેળવણી મંડળ, કાણોદર”

Translated from English version (Preamble) titled as “Charity” followed with Pdf Attachment published on June 03, 2007.

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Suicide

Click here to read in Gujarati
In my
previous Article ‘Depression’, I had mentioned that ‘Depression’ which is a negative state of mind leads the victim, sometimes, to commit suicide. It is needless to explain what ‘suicide’ is, even though I would write in brief that suicide is an act of putting an end of life by the person itself. When a person feels that the life is worthless or disgraceful due to certain problem(s) or blunders of own life, he or she wishes to bring a quick and permanent solution of misery by committing suicide. In spite of the problem being a very minor and temporary, it is granted as serious and also beyond any solution; and, as a result, the dreadful action of suicide arises. Here, the person collapses like a house falling by its own weight.

Life is the gift from the Creator to all living creatures of the universe just to live until the natural death catches them. Human is left free with its mental choice and physical power whether to live or die. The weak minded individuals, shocked with certain worst happenings in life, feel tired of life or victimized by some pains or miseries. But, the surprising matter is that the victim becomes victorious over the natural terrors of death and hurriedly tries to escape from the prevailing critical situation by disposing of own life. Normally, the human loves its own life more than any other thing; but, when it decides to commit suicide, the dearest life becomes hateful and the death attractive and savior from all miseries.

Bill Maher narrates suicide in typical words as “Suicide is man’s way of telling the God that He can’t fire him – he himself quits.” A very simple finding of the topic in discussion is that mostly living people live willingly because they are afraid of dying; and, dying people die by suicide because they are afraid of life. Here, we would have to think over the issue whether suicide is the reasonable and permanent solution of problems. Suicide is the backdoor of life to nowhere. By committing suicide, the person closes all doors of chance for happiness in life or solutions of problem(s) if it would have remained alive.We must not give up hope or give into despair because of our current situation. As long as we are still living in this world, there is a chance to take a different path from the one we have been traveling on.

In Hiduism, murdering one’s ownbody is considered equally sinful as murdering another. Christians believe that human life is sacred – a wonderful and miraculous creation of God and at any cost it must be tried to save and preserve as far as it is possible. A verse in the Holy Qu’ran of Islam clearly narrates as “And do not kill yourselves, surely Allah is most merciful to you.”(4:29). Ancient Roman law, just to discourage suicide attempts, punished to the dead body of suicide making person by being paraded naked through the streets. Some other ancient laws hanged the dead body of the suicide maker at public places for several days not to punish the deceased as it was meaningless, but to teach others the lesson for not going to the way of suicide.

Ideological arguments in this regard are such as – at such critical moments, the person has to pause, ponder, rethink and analyze own ideas and the events of the past; and should chalk out remedial actions for the future. But, Psychologists and Psychiatrists say that the person who has reached the climax of the action of making suicide is not in a mental position to review the situation. Even when many intellectual and matured persons have failed to avoid suicide, then how we can expect from any ordinary poor fellow like a daily wage earner to fight against any mishap or disgrace of life. But, let me quote here Mother Teresa in her words as “Loneliness and feeling of being unwanted is the most terrible poverty.”- to clarify that richness is not confined in worldly wealth or intellectual properties only. Just to make my point clear, I would give below some illustrations of few historical persons who became the victims of nervous breakdown or depression and committed suicide.

A foremost modern writer of Iran named Sadeq Hedayat ended his life by gassing and Cleopatra VII could not bear her defeat in war and committed suicide. Same way, Virginia Woolf, an English novelist drowned herself by weighing her pockets with stones and walking into the river. Sigmund Freud, an Austrian Neurologist and Psychiatrist who was suffering from mouth cancer being a heavy cigar smoker made Physician assisted suicide with over-doses of morphine. Alan Turing, a Mathematician and Father of Modern Computer Science made suicide with cyanide poisoning. Adolph Hitler, a German Politician committed suicide when Berlin was captured in World War – II by biting cyanide capsule and soon after with a gun shot. A very surprising matter is that he married with his lover, Eva Braun, just before 24 hours of his death and she also accompanied him to make suicide as he did.

Above illustrations are not at all intended to justify ‘suicide’ with the examples of the historical people. Freud’s case may be considered genuine as it was the merciful death, not a suicide. He had undergone to the surgery for about 30 times for the cure of his cancer and at long last he had demanded death. In my earlier Article “Mercy killing or Merciful death – A debate”, I have mentioned everything related to the subject. But here, our discussion is with the issue of ‘suicide’ and, to avoid it, the positive thinking only can be helpful. In severe mental state, one should seek professional help or online help on Internet rendered by some Organizations. When you are going to rely upon them, you have nothing to do but just to follow the instructions of the counselors. You should continue your contacts or sittings as long as you are asked for.

But, in normal depression, the positive thinking may be helpful to you to wipe off or reduce the thoughts of making suicide. These ideas are very common and practical also which do not need any scientific base. Religious minded people will surely admit that the life is God-gifted and one has no right to destroy it without any justification. Members of family and many other people connected with you with the threads of feelings have also equal right over your life. It is not a wise step to put them under disgraceful state because of you as they have to live yet long and those poor fellows would have to face the bitter comments and back-biting in the society aimed to your foolishness. “Deeper you think, deeper you will sink.” is necessarily to be remembered. You may imagine how it would look when you are hung in your room with tongue suspended and eyes widened. When you choose to redden the Rail tracks with your blood, imagine how your body would be cut into pieces with the wheels of the train moving fast. You may imagine such other alternatives of making suicide and bring the picture of pitiable condition of your body before your eyes. Many suicide makers firing themselves are heard shouting loudly for a savior. These are some points demanding a serious thought over the issue.

Generally, the people determined with making suicide are found having their foolish presumption that they alone are in the most tragic situation of life and the rest in the world are safe and sound. But, reality is that all are, less or more, in trouble. All have to bear their own loads of pains themselves connected with their own lives. It is a selfish idea that the whole world should stop and suffer with you! It is a wrong expectation that the world should cry for you and cry with you! Each individual has its own problems and one has to solve one’s own problems. Suicide is not the ideal solution of the problems. Have you ever heard that any bird or animal might have committed suicide? Human is a specialized creation of God and he has been gifted the power of thinking. These are the critical moments where the person has to select either death or life. Here is the question of ‘to be’ or ‘not to be’.

One morpositive thinking to motivate you in right direction is that the person should bring the faces of own dear ones in memory and particularly the face of one’s own mother. We should remember that she had kept us in her womb for nine months. While giving our physical birth, she was racked with a lot of labor pains. She had brought up us in her lap and had taken all cares to make us happy in all respects. Had she ever imagined that her child would accept the defeat and bring tragic end of life with such a cowardly act of suicide? Whether she might be alive or deceased, her pitiful eyes shedding tears will surely turn us back from the way we have chosen.

Summing up, I would like to express my feelings of satisfaction that if any one of my Readers may get inspiration from this Article and be the life-savior of at least a single person, I think, my efforts in this regard have been rewarded.

Thank you very much,

– Valibhai Musa
Dtd.:February 18, 2008

 
Leave a comment

Posted by on February 18, 2008 in Article, લેખ, MB

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,