RSS

An Open Invitation to Gujaratis


We cordially invite the valued presence of all Gujaratis residing within and without Gujarat to attend the Conference to be held on April 01, 2014 at 01.04  p.m. at Bhandu (At South to Unjha – North Gujarat) arranged by ‘North Gujarat Gujarati Deformation Movement’.

AGENDA:

(1)  To appreciate measures of deformation of Gujarati Language undertaken by Unjha Jodani for removal of short ‘i’(ઇ/કિ) and long ‘u’(ઊ/કૂ) vowels from Gujarati writing for more than a decade.

(2)  To propose and discuss for the removal of the rest vowels also save ‘a’(અ)from Gujarati Language and to continue only consonants for both verbal and written communications. The example of such Script is as ‘તમ મર ઘર અવશ ક’ (તમે મારા ઘરે આવશો કે?).

(3)  To propose and discuss the removal of Punctuation Marks from written Gujarati as the greater greater greater mother of Gujarati i.e. Sanskrit did not have such any Punctuation Marks.

(4)  To propose and discuss about neglecting the grammatical and other types of errors to make our Gujarati Language the most liberal and transparent one.     

(5)  To propose and discuss to establish an independent unit for Prize distribution every year among those people who render their best services to deform Gujarati Language in newer and newer methods.

(6)  To discuss any other points put before the conference with the permission of the Chair Person of the Assembly.

(By Verbal Order of Office Bearers)    

Notes :

(1) No entry without registration.

(2) Contact Phone No. (Applied)

 
3 Comments

Posted by on April 1, 2014 in લેખ

 

(427) Best of 5 years ago this month April, 2009 (24)


Click on 

જળસમાધિ ભાગ ૧-૨-૩ (ક્રમશ:)

Who is really insane? – ‘Seldom’ such Posts (3)

Peeping into an Exemplary Social Life of a Local Chief

-Valibhai Musa 

 

Tags: , ,

ભાગ્યવિધાતા (Reblogged)


સુજ્ઞ વાચકો,

‘ભાગ્યવિધાતા’ એ એક અનોખા વિષય ઉપરનું મારું વાર્તાસર્જન છે એવું હું દાવા સાથે તો ન કહી શકું, પણ નમ્રભાવે એટલું તો અવશ્ય કહી શકું કે તેના વાંચન પછી આપને તેમાં ‘અનોખું’ નહિ, તો નોખું (જૂદું) જ કંઈક જોવા, જાણવા અને માણવા મળશે જ.! રસભંગ ન થાય તે અર્થે અહીં હું મૌન સેવું છું, પણ આપ ભાઈશ્રી જિજ્ઞેશ અધ્યારૂના બ્લોગ ‘અક્ષરનાદ’ ઉપર નીચેના લિંક થકી જઈ શકો છો; પણ હા, ત્યાં સંપાદકશ્રીએ પુરોવચનમાં સૂચવ્યા પ્રમાણે ‘ભાગયવિધાતા’નું વાંચન શરૂ કરવા પહેલાં ત્યાં આપેલા લિંક થકી મારી અગાઉની વાર્તા ‘દિવ્યા – મા, દાદી કે વડદાદી’ વાંચવાનું મુલતવી રાખશો નહિ.

ભાગ્યવિધાતા  

કોઈને લાગશે કે ‘ભાઈ, તમારી જ વાર્તા બીજા ઘરે વાંચવા અમને કેમ મોકલો છો અને અહીં કેમ નહિ ?’, તો આનો જવાબ હું મિતભાષામાં હાલ પૂરતો તો એટલો જ આપીશ કે ‘બસ, એમ જ !’

ધન્યવાદ,

સસ્નેહ,
વલીભાઈ મુસા 

તા.ક. આ વાર્તા મારા અન્ય બ્લોગ ‘વલદાનો વાર્તાવૈભવ’ ઉપર તા.૨૬-૦૩-’૧૪ના રોજથી સીધી વાંચી શકાશે.

 

Tags: ,

(૪૨૬) તાંહળેતાંહળે પીજો ! (હાસ્યકાવ્ય)


(અછાંદસ)

રબારી વાસે,

સંવાદ ભજવાય બે જણ વચાળે કંઈક આવો :

‘ભાયા, ઊંટના લબડતા હોઠની જ્યમ મોંઢું લટકાઈને ચ્યમ બેઠો સે ?’

‘અલ્યા બીજલિયા, ઊંટ ખોવાયું સે !’ ચેહરો વદે.

’તીં કાંઈ હોધખોળ્ય કરી કે બસ ઈંમ બગલમું હાથ ઘાલીનં બેહી રિયો સે !’

’આખો વગડો ફરી વળ્યો, લ્યા, પણ કાંય પતોપજેરું મળતું નથ !’

’અલ્યા બગલમાં સોરું અનં ગોંમમું ઢોલ વગડાવવા જેવું તો નથ થ્યું !’

‘તારા કેવાનો અરથ હું લ્યા ?’

‘એટલ કે, ઘેર આવી તો નથી ગ્યું ને !’

‘અલ્યા, ઘેર તો ગુડાંણો સું ! અનં વાડોય જોઈ વળ્યો, હંધાંય ઊંટ પણ ગણી લીધાં, બે બે વાર !’

’એમ કર્ય, તું દસેક કપ દેહાઈણી પાહે ચા મેલાવ્ય અને હું ભઈબંધોને પકડી લાવું સું,

ફરી વગડો ખૂંદી વળીએ ! ગદ્ધીનું ચ્યમ નોં જડે ?’ વદે બીજલ.

*     *     *

‘અલ્યા, બધા ઘરમું ચ્યમ પેહી જ્યા સો, અનં ફેદમફેદ કરીનં હું હોધો સો ?’ પૂછે દેહાઈણી.

‘પુસ્ય તારા ચેહરિયાને, તમારુ ઊંટ હોધાં સ વળં !’ એક કડિયલ જવાન વદે.

’અલ્યા, અતારના પોરમાં અફેણકહુંબો વધારે સબડક્યો સે કે શું,

ઘરમાં ઊંટ ? બધાની ચસકી તો નથ ન !’

‘આ તો વગડે રખડવા પેલાં ઘર જોઈ લેવું હારું !’ એક કહેવાતો ડાહ્યો વદે.

’તમે દહે જણા પેલા ડૂબી મરેલા અવગતિયા તો નથં કે !’

’એ કુંણ વળી ?’

’દહ માથોડાં નદીમું હઉના વરાડે એક આવે ઈમ કેઈનં ડૂબી મર્યા’તા તીં વળી !’

’અમે એ નથં ! લૂલી હલાયા વગેર અમારી ચા મેલ્ય અને કોંમ કરવા દે.’ ચેહરો વદે.

’પણ મન હાંભળસો કે, અકલના દેવાળિયાઓ; પણ..પણ,,, ચેહરા, મોરિયામાં હું ઢૂંઢે સે ?’

’ઊંટ જ તો વળી !’

’અલ્યા, એવડું મોટું ઊંટ અને મોરિયામાં ! અરે રોંમ, તમે તો સોકરાંય વટ્યા !’

’જોય લેવામું હું ખાટુમોળુ થાય, હંતોક તો થઈ જાય એક વાતનો !’

’અરે મુઆઓ, મનં બોલવા તો દિયો. પશાદા’ના કુએ મીં ઈનં બોંધી આઈ સુ !’

’હેં પણ ચ્યમ અનં ચ્યારં ?’ ચેહરો પૂછે.

’તમે *ખરચે જ્યા તા તાણં. ઘેઘુર લેબડો હોર્યો સે ઈંયાં, ચારો લાદવો’તો, ઈ વેગાઈ મારાથી **ઝેકર્યો જ નઈ 1’

‘પણ મારી વાટ્ય તો જોવી’તી, મુઈ !’

’પણ પશાદાઈ કીધું, ભાગ્ય’લી મેંનડી, નીં તો બીજો હાવરી જાહે !’

‘હત્તારીની ! પણ, હાંભળ્યું કે ? આ કોઈનં કેતી નીં, ની તો અમારી ફજેતી થાહે !’

‘ભલ, અસ્તરીની જાત તોય મું તો નીં કું, પણ તમ ***મોરિયામાં ઊંટ હોધવાવાળા  સોકરડોંનો હું ભરુંહો, તમે જ ભહી મરસો !’,

હાથના લહેકે મેનાં દેહાઈણીએ હસતાંહસતાં મેણું માર્યું.

શરમના માર્યા ટપોટપ સૌ વિખરાવા માંડ્યા,

પણ ચેહરો કે’ કે ‘અલ્યા, ચા પીનં જોવ !’

‘તમ બેઉ તાંહળેતાંહળે પીજો, એ રોંમ રોંમ !’

-વલીભાઈ મુસા

(તાંહળું = તાંસળું (પિત્તળનું છીછરું વાસણ)*ખરચુ = જાજરૂ ; ઝેકારવું = ઊંટ બેસાડવું ; ***મોરિયો = માટીનો ઘડો)

નોંધ : -
“બાઈબલમાં છે કે ‘ઈસુએ કહ્યું હતું કે ‘ધનવાન ઈશ્વરના રાજ્યમાં પ્રવેશે એના કરતાં ઊંટ સોયના નાકામાં થઈને જાય એ સહેલું છે.’”. આ ક્થનની યાદ આવી જતાં ઉપરોક્ત કાવ્યરચના સર્જાઈ ગઈ છે.

(‘વેબગુર્જરી’ ઉપર પ્રકાશિત તા.૦૨-૦૩-’૧૪)   

 

Tags: , , ,

(425) Best of 5 years ago this month March, 2009 (23)


Click on

Rising above Corruption – A General Review

‘Character’ – a translated poem in Gujarati (ચારિત્ર્ય)

- Valibhai Musa 

 
Leave a comment

Posted by on March 1, 2014 in 5 years ago, Article

 

Tags: , ,

 
Daily (w)rite

A Daily Ritual of Writing

Seth Adam Smith

Seeking the Northern Lights of Life

શબ્દ સાધના પરિવાર

'યાર,મારું ગામ પણ આખું ગઝલનું ધામ છે.'-'અમર'પાલનપુરી

DNA-FootPrint

The Journey Of The Mankind With Science-Arts-Innovations

Jags' Corner

Thought process reincarnated...

શબ્દપ્રીત

ભલે પધાર્યા અમારે આંગણે

રાજુલનું મનોજગત

“Languages create relation and understanding”

ચિંતન પટેલ

મારી ગુજરાતી વેબસાઈટ્મા આપનું સ્વાગત છે

Hiral's Blog

Just another WordPress.com weblog

શબ્દોને પાલવડે

સ્વરચનાઓનો સંચય મારા શબ્દોના પાલવમાં

દ્વિત્ય

અનંત યાત્રા....

"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

સ્વરાંજલી

કવિતા, લેખ, વાર્તા અને ખાટી-મીઠી વાતોનુ સંગમ એટલે આ બ્લોગ

Bansinaad

In this virtual space, various aspects of Gujarati sahitya, ways of encouraging our youth to Keep Gujarati bhasha or language alive, developments in Gujarat, information technology, legacy of Gandhiji, and our sanskriti will be discussed.

ઊર્મિનો સાગર - please visit www.urmisaagar.com

મારી વાચા, મારી પસંદ... મારી કલમ!

મેઘધનુષ

સાત રંગોનો સમન્વય...

સાયુજ્ય

અદબભેર મસ્તક નમાવો સુજન, અહીં શબ્દની ફરફરે છે ધજા...

હિમાંશુનાં કાવ્યો

ગુજરાતી ભાષાનો સદ્યતન બ્લોગ

વિમેશ પંડ્યાનું આંગણું....

તુલસીના છાંયે વિસામો...!!!!

Piyuninopamrat's Blog

પ્રેમ નું ઝરણું બની વહેવું મુજને , સ્વજનો ના હ્રદય મહીં રહેવું મુજને , મોગરો બની ને મહેકવાને ચાહું. પધારો આપનું હ્રદય થી સ્વાગત છે. 'પિયુની'

વિવિધ રંગો

પ્રીતિ નો બ્લોગ

બઝમેવફા بَزمِ وَفاَबझमे वफा

કરું રબનામથી આરંભ જે મોટો ક્રુપાળુ છે.**નથી જેનીદયાનો પાર ,જે અનહદ દયાળુ છે.આવરણ: આદિલ મન્સૂરી*બિસ્મિલ્લાહ...નો પદ્યમય અનુવાદ_દીપક બારડોલીકર.તંત્રી: મોહમ્મદઅલી ભૈડુ'વફા'* સં.:બાબુ પાંચભાયા

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 93 other followers